Supernova

Supernova Negre

Celler: Ca’n Verdura Viticultors
Enòleg: Tomeu Llabrés
Nom del vi i anyada: Ca’n Verdura   Supernova 2022
Varietats: 100% Mantonegro
Graduació: 14,5% Alch.
Zona de producció: DO Binissalem-Mallorca


Viticultura
: Vinyes distribuïdes en 10 petites parcel·les per tota la zona de producció de la DO Binissalem- Mallorca. Supernova Mantonegro només accepta vinyes en vas i sòls de Call Vermell, argila vermella característica de Mallorca, rica en microorganismes i insectes beneficiosos, elevada retenció d’aigua. Mínima intervenció, afavorint la competitivitat, viticultura respectuosa.

Sa Bassa Blanca: Mantonegro de 45 anys. Parcela de 0,35Ha situada al Camí de Muntanya. Sa Figuereta: Mantonegro de 38 anys. Parcela de 0,7Ha situada a Sta. Eugènia. Ses Graveres: Mantonegro de 35 anys. Parcela de 0,35Ha situada al Camí de Muntanya. Plà de Buc: Situada a Santa Maria del Camí, considerada une de les zones viticoles més impostant de l’illa de Mallorca per la varietat Mantonegro, per la seva ubicació, orientació i tipus de Call Vermell. Traballem 4 parcel·les de tamany variable (0,35Ha-1,4Ha) amb edats entre 33 i 60 anys. Vinyes den Miquel: 2 parcel·les a Santa Eugènia, edats de 40 i 43 anys. 0,35Ha i 1Ha.    Son Seguí: parcela situada a Santa Maria del Camí, dins l’antiga possesió de Son Seguí. 3,6 Ha de vinya de més de 70 anys.                     Sa Garrigueta: Mantonegro de 41 anys; parcela de 1Ha. situada a Santa Eugènia.

Vinificació: Verema manual en caixes de no més de 15kg. Selecció manual del raïm a la taula. Fermentació alcohòlica en inox i tines troncocòniques de roure francèe a temperatures inferiors a 21-22ºC amb una maceració variable d’entre 7 i 14 dies, depenent de la parcel·la vinificada. Posterior prensat i descans en botes de 500L de roure francès i Foudre de 2000L, 3000L i 5000L. No s’afegeixen sulfits durant la fermentació alcohòlica, tot i que el vi és corregit una vegada ha acabat la fermentació malolàctica. No s’utilitza clarificant.

Criança: 8 mesos en botes de roure francès de 500L i Foudres de 2000L, 3000L i 5000L.

Producció: 16000 botelles (75cl)                  720 Magnum (1,5L)

Bodega: Ca’n Verdura Viticultors
Enólogo: Tomeu Llabrés
Nombre del vino y cosecha: Ca’n Verdura Supernova 2021
Variedades: 100% Mantongero
Graduación: 14,5% Alch.
Zona de producción: DO Binissalem-Mallorca

Viticultura: Viñedos distribuidos en pequeñas parcelas por toda la zona de producción de la DO Binissalem-Mallorca. Supernova Mantonegro sólo acepta viñedos formados en vaso y suelos de Call Vermell, arcilla rojiza característica de Mallorca. Los viñedos se distribuyen en 10 parcelas repartidas por la zona de producción de la DO Binissalem-Mallorca. Viñedos en vaso y suelos de Call Vermell, arcilla rojiza característica de Mallorca, rica en microorganismos e insectos beneficiosos, elevada retención de agua. Mínima intervención, favoreciendo la competencia, viticultura respetuosa.

Sa Bassa Blanca: Mantonegro de 45 años. Parcela de 0,35Ha situada en el Camí de Muntanya. Ses Graveres: Mantonegro de 35 años. Parcela de 0,35Ha situada en el Camí de Muntanya. Plà de Buc: Situada en Santa Maria del Camí, se considera una de las zonas vitícolas más importantes de la isla de Mallorca para la variedad Mantonegro, dada su ubicación, orientación y tipo de Call vermell. Se trabajan 4 parcelas de tamaño variable, desde 0,35Ha a 1,4Ha y edades comprendidas entre 33 y 60 años.          Vinyes den Miquel: 2 parcelas en el término de Santa Eugenia, edades de 40 y 43 años. 0,35Ha y 1Ha. Son Seguí: parcela situada en Santa Maria del Camí, en la antigua possessió de Son Seguí. 3,6 Ha de viñedo de más de 70 años. Sa Garrigueta: Mantonegro de 41 años; parcela de 1Ha. situada en Santa Eugenia.

Vinificación: Vendimia manual en cajas de no más de 15kg. Selección manual de la uva en mesa de selección. Fermentación alcohólica en inox y tinas troncocónicas de roble francés a temperaturas no superiores a 21-22ºC, con una maceración variable entre 7 y 14 días, dependiendo de la parcela vinificada. Posteriormente se prensa y se deja descansar barricas de 500L de roble francés y Foudre de 2000L, 3000L y 5000L. No se añaden sulfitos durante la fermentación alcohólica, si bien se corrige el vino una vez terminada la fermentación maloláctica. No se usa clarificante.

Crianza: 8 meses en barricas de roble francés de 500L y Foudres de 2000L, 3000L y 5000L.

Producción: 16000 botellas (75cl)                720 Magnum (1,5L)

Winery: Ca’n Verdura Viticultors
Winemaker: Tomeu Llabrés
Wine and vintage: Ca’n Verdura       Supernova 2022
Variety: 100% Mantongero
Alc./Vol.: 14,5% Alc.
Appellation: DO Binissalem-Mallorca

Viticulture: Small parcels in vineyards across the appellation DO Binissalem-Mallorca. Supernova Mantonegro only accepts vineyards goblet trained and Call Vermell soils, Mallorca’s characteristic red clay soils (rich in microorganisms and beneficial insects, high water retention). Vineyards are distributed in 7-9 parcels located troughout the DO Binissalem- Mallorca. Minimum intervention, giving advantage to competitiveness, respectful viticulture.

Sa Bassa Blanca: 45 years old Mantonegro. Parcel/Plot of 0,35 Ha located in Camí de Muntanya. Sa Figuereta: 38 years old Mantonegro. Parcel/Plot of 0,7Ha located in Sta. Eugènia. Ses Graveres: 35 years old Mantonegro. Parcel/Plot of 0,35Ha located in Camí de Muntanya. Plà de Buc: Located in Santa Maria del Camí, it’s considere done of the most important wine area in Mallorca for Mantonegro variety, due to its situation and type of Call Vermell. We work 4 parcels of different sizes, from 0,35Ha up to 1,4Ha and ages between 33 and 66 years old.  Vinyes den Miquel: 2 parcels in Santa Eugenia, 40 and 43 years old. 0,35Ha and 1Ha.  Son Seguí: located in Santa Maria del Camí, in the old possessió of Son Seguí. 3,6 Ha vineyard 70 years. Sa Garrigueta: 41 years old Mantonegro, 1Ha vineyard. Located in Santa Eugenia.

WinemakingManual harvested in crates of 15kg or less. Manual selection of the grapes on the table. Alcoholic fermentation takes place in stainless steel tanks and Foudres at temperatures lower than 21-22ºC with a variable maceration between 7 and 14 days; depending on the parcel/vineyard. Then, it’s pressed and left to rest in 500L barrels and 2000L, 3000L and 5000L FoudresNo sulfits are added during the alcoholic fermentation, even though wines are corrected once the malolactic fermentation has ended. No clarifyng is used.

Aging: 8 months in 500L French oak barrels and 2000L, 3000L and 5000L Foudres.

Production: 16000 bottles (75cl)                   720 Magnum (1,5L)

Supernova Blanc

Celler: Ca’n Verdura Viticultors
Enòleg: Tomeu Llabrés
Nom del vi I anyada: Ca’n Verdura   Supernova Blanc 2022
Varietats: 100% Moll (Prensal)
Graduació: 13,0% Alch.
Zona de producció: DO Binissalem-Mallorca

Viticultura: Vinyes distribuïdes en petites parcel·les per tota la zona de producción de la DO Binissalem-Mallorca. Mínima intervenció, afavorint la competencia, viticultura respectuosa.

Vinificació: Verema manual en caixes de no més de 15kg, selecció del raïm en mesa de selecció i posterior premsat suau. Desfangat estàtic en fred durant 4 dies amb remoguts diaris. El 20% fermenta dins botes de roure francès de 500L, la resta en depòsits d’inox a temperatures controlades no superiors als 20ºC. S’utiliza bentonita com a clarificant.

Criança: 5 mesos amb les pròpies lies amb remoguts diaris suaus cada 3 dies.

Producció: 16500 botelles (75cl)

Bodega: Ca’n Verdura Viticultors
Enólogo: Tomeu Llabrés
Nombre del vino y cosecha: Ca’n Verdura  Supernova Blanc 2022
Variedades: 100% Moll (Prensal)
Graduación: 13,0% Alch.
Zona de producción: DO Binissalem-Mallorca

Viticultura: Viñedos distribuidos en pequeñas parcelas por toda la zona de producción de la DO Binissalem-Mallorca. Mínima intervención, favoreciendo la competencia, viticultura respetuosa.

Vinificación: Vendimia manual en cajas de no más de 15kg. Selección manual de la uva en mesa de selección. Prensado suave directo. Desfangado estático en frio durante 4 días con removidos diarios. El 20% fermenta en barricas de roble francés de 500L, el resto en depósitos de inox a temperaturas controladas inferiores a 20ºC. Se usa bentonita como clarificante natural.

Crianza: 5 meses sobre sus propias lías con removidos suaves cada 3 días.

Producción: 16500 botellas (75cl)

Winery: Ca’n Verdura Viticultors
Winemaker: Tomeu Llabrés
Wine and vintage: Ca’n Verdura       Supernova Blanc 2022
Variety: 100% Moll (Prensal)
Alc./Vol.: 13,0% Alch.
Appellation: DO Binissalem-Mallorca

Viticulture: Small parcels in vineyards across the appellation DO Binissalem-Mallorca. Minimum intervention, giving advantage to competitiveness, respectful viticulture.

Winemaking: Manual harvested in crates of 15kg or less. Smooth pressed directly. Static debourbage at cold temperatures for 4 days with daily shaking. 20% fermented in 500L French oak barrels, the rest in stainless steel tanks at temperatures lowers than 20ºC. Bentonite used as natural clarifying.

Aging: 5 months on lees, with constant shaking every 3 days.

Production: 16500 bottles (75cl)

Supernova Rosat

Celler: Ca’n Verdura Viticultors
Enòleg: Tomeu Llabrés
Nom del vi I anyada: Ca’n Verdura   Supernova Rosat 2022
Varietats: 100% Mantonegro
Graduació: 14% Alch.
Zona de producció: DO Binissalem-Mallorca

Viticultura: Vinyes distribuïdes en petites parcel·les per tota la zona de producción de la DO Binissalem-Mallorca. Mínima intervenció, afavorint la competencia, viticultura respectuosa.

Vinificació: Verema manual en caixes de no més de 15kg, selecció del raïm en mesa de selecció i posterior premsat suau. Fermentació a temperatura controlada inferior als 20ºC. Desfangat estàtic en fred durant 2 dies. S’utiliza bentonita com a clarificant.

Producció: 3000 botelles (75cl)

Bodega: Ca’n Verdura Viticultors
Enólogo:Tomeu Llabrés
Nombre del vino y cosecha: Ca’n Verdura Supernova Rosat 2022
Variedades: 100% Mantonegro
Graduación: 14% Alch.
Zona de producción: DO Binissalem-Mallorca

Viticultura: Viñedos distribuidos en pequeñas parcelas por toda la zona de producción de la DO Binissalem-Mallorca. Mínima intervención, favoreciendo la competencia, viticultura respetuosa.

Vinificación: Vendimia manual en cajas de no más de 15kg. Selección manual de la uva en mesa de selección. Prensado suave directo. Fermentación a temperaturas controladas inferiores a 20ºC. Desfangado estático en frío durante dos días. Se usa bentonita como clarificante natural.

Producción: 3000 botellas (75cl)

Winery: Ca’n Verdura Viticultors
Winemaker: Tomeu Llabrés
Wine and vintage: Ca’n Verdura       Supernova Rosat 2022
Variety: 100% Mantonegro
Alc./Vol.: 14% Alch.
Appellation: DO Binissalem-Mallorca
Viticulture: Small parcels in vineyards across the appellation DO Binissalem-Mallorca. Minimum intervention, giving advantage to competitiveness, respectful viticulture.

Winemaking: Manual harvested in crates of 15kg or less. Manual selection of the grapes on the table. Smooth pressed directly. Fermentation at controlled temperaturas lower than 20ºC. Static debourbage at cold temperatures for 2 days. Bentonite used as natural clarifying.

Production: 3000 bottles (75cl)

Supernova

Supernova Negre

Celler: Ca’n Verdura Viticultors
Enòleg: Tomeu Llabrés
Nom del vi I anyada: Ca’n Verdura   Supernova 2021
Varietats: 100% Mantonegro
Graduació: 14,5% Alch.
Zona de producció: DO Binissalem-Mallorca


Viticultura
: Vinyes distribuïdes en 10 petites parcel·les per tota la zona de producció de la DO Binissalem- Mallorca. Supernova Mantonegro només accepta vinyes en vas i sòls de Call Vermell, argila vermella característica de Mallorca, rica en microorganismes i insectes beneficiosos, elevada retenció d’aigua. Mínima intervenció, afavorint la competitivitat, viticultura respectuosa.

Sa Bassa Blanca: Mantonegro de 45 anys. Parcela de 0,35Ha situada al Camí de Muntanya. Ses Graveres: Mantonegro de 35 anys. Parcela de 0,35Ha situada al Camí de Muntanya. Plà de Buc: Situada a Santa Maria del Camí, considerada une de les zones viticoles més impostant de l’illa de Mallorca per la varietat Mantonegro, per la seva ubicació, orientació i tipus de Call Vermell. Traballem 4 parcel·les de tamany variable (0,35Ha-1,4Ha) amb edats entre 33 i 60 anys. Vinyes den Miquel: 2 parcel·les a Santa Eugènia, edats de 40 i 43 anys. 0,35Ha i 1Ha. Son Seguí: parcela situada a Santa Maria del Camí, dins l’antiga possesió de Son Seguí. 3,6 Ha de vinya de més de 70 anys.   Sa Garrigueta: Mantonegro de 41 anys; parcela de 1Ha. situada a Santa Eugènia.

Vinificació: Verema manual en caixes de no més de 15kg. Selecció manual del raïm a la taula. Fermentació alcohòlica en inox i tines troncocòniques de roure francèe a temperatures inferiors a 21aC amb una maceració variable d’entre 7 i 14 dies, depenent de la parcel·la vinificada. Posterior prensat i descans en botes de 500L de roure francès i Foudre de 2000L i 3000L. No s’afegeixen sulfits durant la fermentació alcohòlica, tot i que el vi és corregit una vegada ha acabat la fermentació malolàctica. No s’utilitza clarificant.

Criança: 8 mesos en botes de roure francès de 500L i Foudres de 2000L i 3000L.

Producció: 14000 botelles (75cl)                  700 Magnum (1,5L)

Bodega: Ca’n Verdura Viticultors
Enólogo: Tomeu Llabrés
Nombre del vino y cosecha: Ca’n Verdura Supernova 2021
Variedades: 100% Mantongero
Graduación: 14,5% Alch.
Zona de producción: DO Binissalem-Mallorca

Viticultura: Viñedos distribuidos en pequeñas parcelas por toda la zona de producción de la DO Binissalem-Mallorca. Supernova Mantonegro sólo acepta viñedos formados en vaso y suelos de Call Vermell, arcilla rojiza característica de Mallorca. Los viñedos se distribuyen en 10 parcelas repartidas por la zona de producción de la DO Binissalem-Mallorca. Viñedos en vaso y suelos de Call Vermell, arcilla rojiza característica de Mallorca, rica en microorganismos e insectos beneficiosos, elevada retención de agua. Mínima intervención, favoreciendo la competencia, viticultura respetuosa.

Sa Bassa Blanca: Mantonegro de 45 años. Parcela de 0,35Ha situada en el Camí de Muntanya. Ses Graveres: Mantonegro de 35 años. Parcela de 0,35Ha situada en el Camí de Muntanya. Plà de Buc: Situada en Santa Maria del Camí, se considera una de las zonas vitícolas más importantes de la isla de Mallorca para la variedad Mantonegro, dada su ubicación, orientación y tipo de Call vermell. Se trabajan 4 parcelas de tamaño variable, desde 0,35Ha a 1,4Ha y edades comprendidas entre 33 y 60 años. Vinyes den Miquel: 2 parcelas en el término de Santa Eugenia, edades de 40 y 43 años. 0,35Ha y 1Ha. Son Seguí: parcela situada en Santa Maria del Camí, en la antigua possessió de Son Seguí. 3,6 Ha de viñedo de más de 70 años. Sa Garrigueta: Mantonegro de 41 años; parcela de 1Ha. situada en Santa Eugenia.

Vinificación: Vendimia manual en cajas de no más de 15kg. Selección manual de la uva en mesa de selección. Fermentación alcohólica en inox y tinas troncocónicas de roble francés a temperaturas no superiores a 21oC, con una maceración variable entre 7 y 14 días, dependiendo de la parcela vinificada. Posteriormente se prensa y se deja descansar barricas de 500L de roble francés y Foudre de 2000L y 3000L. No se añaden sulfitos durante la fermentación alcohólica, si bien se corrige el vino una vez terminada la fermentación maloláctica. No se usa clarificante.

Crianza: 8 meses en barricas de roble francés de 500L y Foudres de 2000L y 3000L.

Producción: 14000 botellas (75cl)                  700 Magnum (1,5L)

Winery: Ca’n Verdura Viticultors
Winemaker: Tomeu Llabrés
Wine and vintage: Ca’n Verdura   Supernova 2021
Variety: 100% Mantongero
Alc./Vol.: 14,5% Alc.
Appellation: DO Binissalem-Mallorca

Viticulture: Small parcels in vineyards across the appellation DO Binissalem-Mallorca. Supernova Mantonegro only accepts vineyards goblet trained and Call Vermell soils, Mallorca’s characteristic red clay soils (rich in microorganisms and beneficial insects, high water retention). Vineyards are distributed in 7-9 parcels located troughout the DO Binissalem- Mallorca. Minimum intervention, giving advantage to competitiveness, respectful viticulture.

Sa Bassa Blanca: 45 years old Mantonegro. Parcel/Plot of 0,35 Ha located in Camí de Muntanya. Ses Graveres: 35 years old Mantonegro. Parcel/Plot of 0,35Ha located in Camí de Muntanya. Plà de Buc: Located in Santa Maria del Camí, it’s considere done of the most important wine area in Mallorca for Mantonegro variety, due to its situation and type of Call Vermell. We work 4 parcels of different sizes, from 0,35Ha up to 1,4Ha and ages between 33 and 66 years old.  Vinyes den Miquel: 2 parcels in Santa Eugenia, 40 and 43 years old. 0,35Ha and 1Ha.  Son Seguí: located in Santa Maria del Camí, in the old possessió of Son Seguí. 3,6 Ha vineyard 70 years. Sa Garrigueta: 41 years old Mantonegro 1Ha vineyard. Located in Santa Eugenia.

WinemakingManual harvested in crates of 15kg or less. Manual selection of the grapes on the table. Alcoholic fermentation takes place in stainless steel tanks and Foudres at temperatures lower than 21oC with a variable maceration between 7 and 14 days; depending on the parcel/vineyard. Then, it’s pressed and left to rest in 500L barrels and 2000L and 3000L Foudres. No sulfits are added during the alcoholic fermentation, even though wines are corrected once the malolactic fermentation has ended. No clarifyng is used.

Aging: 8 months in 500L French oak barrels and 2000L and 3000L Foudres.

Production: 14000 bottles (75cl)

700 Magnum (1,5L)

Supernova Blanc

Celler: Ca’n Verdura Viticultors
Enòleg: Tomeu Llabrés
Nom del vi I anyada: Ca’n Verdura   Supernova Blanc 2021
Varietats: 100% Moll (Prensal)
Graduació: 13,0% Alch.
Zona de producció: DO Binissalem-Mallorca

Viticultura: Vinyes distribuïdes en petites parcel·les per tota la zona de producción de la DO Binissalem-Mallorca. Mínima intervenció, afavorint la competencia, viticultura respectuosa.

Vinificació: Verema manual en caixes de no més de 15kg, selecció del raïm en mesa de selecció i posterior premsat suau. Desfangat estàtic en fred durant 4 dies amb remoguts diaris. El 20% fermenta dins botes de roure francès de 500L, la resta en depòsits d’inox a temperatures controlades no superiors als 20aC. S’utiliza bentonita com a clarificant.

Criança: 5 mesos amb les pròpies lies amb remoguts diaris suaus cada 3 dies.

Producció: 13500 botelles (75cl)

Bodega: Ca’n Verdura Viticultors
Enólogo: Tomeu Llabrés
Nombre del vino y cosecha: Ca’n Verdura  Supernova Blanc 2021
Variedades: 100% Moll (Prensal)
Graduación: 13,0% Alch.
Zona de producción: DO Binissalem-Mallorca

Viticultura: Viñedos distribuidos en pequeñas parcelas por toda la zona de producción de la DO Binissalem-Mallorca. Mínima intervención, favoreciendo la competencia, viticultura respetuosa.

Vinificación: Vendimia manual en cajas de no más de 15kg. Selección manual de la uva en mesa de selección. Prensado suave directo. Desfangado estático en frio durante 4 días con removidos diarios. El 20% fermenta en barricas de roble francés de 500L, el resto en depósitos de inox a temperaturas controladas inferiores a 20oC. Se usa bentonita como clarificante natural.

Crianza: 5 meses sobre sus propias lías con removidos suaves cada 3 días.

Producción: 13500 botellas (75cl)

Winery: Ca’n Verdura Viticultors
Winemaker: Tomeu Llabrés
Wine and vintage: Ca’n Verdura   Supernova Blanc 2021
Variety: 100% Moll (Prensal)
Alc./Vol.: 13,0% Alch.
Appellation: DO Binissalem-Mallorca

Viticulture: Small parcels in vineyards across the appellation DO Binissalem-Mallorca. Minimum intervention, giving advantage to competitiveness, respectful viticulture.

Winemaking: Manual harvested in crates of 15kg or less. Smooth pressed directly. Static debourbage at cold temperatures for 4 days with daily shaking. 20% fermented in 500L French oak barrels, the rest in stainless steel tanks at temperatures lowers than 20oC. Bentonite used as natural clarifying.

Aging: 5 months on lees, with constant shaking every 3 days.

Production: 13500 bottles (75cl)

Supernova Rosat

Celler: Ca’n Verdura Viticultors
Enòleg: Tomeu Llabrés
Nom del vi I anyada: Ca’n Verdura   Supernova Rosat 2021
Varietats: 100% Mantonegro
Graduació: 13% Alch.
Zona de producció: DO Binissalem-Mallorca

Viticultura: Vinyes distribuïdes en petites parcel·les per tota la zona de producción de la DO Binissalem-Mallorca. Mínima intervenció, afavorint la competencia, viticultura respectuosa.

Vinificació: Verema manual en caixes de no més de 15kg, selecció del raïm en mesa de selecció i posterior premsat suau. Fermentació a temperatura controlada inferior als 20oC. Desfangat estàtic en fred durant 2 dies. S’utiliza bentonita com a clarificant.

Producció: 1300 botelles (75cl)

Bodega: Ca’n Verdura Viticultors
Enólogo:Tomeu Llabrés
Nombre del vino y cosecha: Ca’n Verdura Supernova Rosat 2021
Variedades: 100% Mantonegro
Graduación: 13% Alch.
Zona de producción: DO Binissalem-Mallorca

Viticultura: Viñedos distribuidos en pequeñas parcelas por toda la zona de producción de la DO Binissalem-Mallorca. Mínima intervención, favoreciendo la competencia, viticultura respetuosa.

Vinificación: Vendimia manual en cajas de no más de 15kg. Selección manual de la uva en mesa de selección. Prensado suave directo. Fermentación a temperaturas controladas inferiores a 20oC. Desfangado estático en frío durante dos días. Se usa bentonita como clarificante natural.

Producción: 1300 botellas (75cl)

Winery: Ca’n Verdura Viticultors
Winemaker: Tomeu Llabrés
Wine and vintage: Ca’n Verdura       Supernova Rosat 2021
Variety: 100% Mantonegro
Alc./Vol.: 13% Alch.
Appellation: DO Binissalem-Mallorca
Viticulture: Small parcels in vineyards across the appellation DO Binissalem-Mallorca. Minimum intervention, giving advantage to competitiveness, respectful viticulture.

Winemaking: Manual harvested in crates of 15kg or less. Manual selection of the grapes on the table. Smooth pressed directly. Fermentation at controlled temperaturas lower than 20oC. Static debourbage at cold temperatures for 2 days. Bentonite used as natural clarifying.

Production: 1300 bottles (75cl)