Son Agulló

Celler: Ca’n Verdura Viticultors
Enòleg: Tomeu Llabrés
Nom del vi i anyada: Son Agulló 2022
Varietats: 100% Mantonegro
Graduació: 14,5% Alch.
Zona de producció: DO Binissalem-Mallorca

Viticultura: Parcel·la de 0,7 hectàrees, situada a la zona del Plà de Buc de Santa Maria. Vents d’embat, suau brisa marina. Sols de Call Vermell, argila caracteritzada per el seu color vermell, derivat de la seva riquesa en ferro no assimilable. Elevada retenció d’aigua amb una pèrdua per sequera més ràpida que altres argiles. Mantonegro de 60 anys, podanen vas. Viticultura de mínima intervenció, mantenint la coberta vegetal en èpoques fredes, afavorint la seva biodiversitat. Tractaments mínims, sofre per control patogen. Producció anual inferior a 2000kg/hectàrea.

Vinificació: Verema manual en caixes de no més de 15kg. La fermentació alcohòlica es realitza en una tina 2000L. Les temperatures son variables, suaus a l’inici i més elevades a finals de la fermentació, per ser totalment lliures en el últims estats del procés microbiològic. No s’afegeixen sulfits durant la fermentació alcohòlica, tot i que el vi és corregit a finals de Febrer abans de que les temperatures començin a pujar. Maceració de 13 dies, amb remuntatges tipus pigeage no diaris durant uns minuts, més suaus a finals de la fermentació. No s’utilitza cap clarificant.

Criança: Es realitza en botes de 225L i 600L de roure francès (noves i usades). Criança de 9 mesos, repòs en depòsit d’inox d’1 mes i finalment un repòs en botella de 4 mesos més,a temperatura controlada.

Producció: 2000 botelles (75cl) i 30 Màgnum

Bodega: Ca’n Verdura Viticultors
Enólogo: Tomeu Llabrés
Nombre del vino y cosecha: Son Agulló 2022
Variedades: 100% Mantonegro
Graduación: 14,5% Alch.
Zona de producción: DO Binissalem-Mallorca

Viticultura: Parcela de 0,7 Ha, situada en la zona del Plà de Buc de Santa Maria. Vientos de embat, brisa marina suave. Suelos de call vermell, arcilla característica por su color rojizo, derivado de su riqueza en hierro no asimilable. Alta retención de agua con una pérdida por sequía más rápida que en otras arcillas. Mantonegro de 60 años con una formación en vaso y alto valor por su diversidad genética. Viticultura de mínima intervención, mantenimiento de la cubierta vegetal en épocas frías, favoreciendo su biodiversidad. Tratamientos mínimos, azufre para el control de patógenos. Producción anual inferior a 2000kg/Ha.

Vinificación: Vendimia manual en cajas de no más de 15kg. La fermentación alcohólica se realiza en una tina troncocónica de 2000L. Las temperaturas son variables, suaves al inicio y más elevadas a finales de la fermentación para ser totalmente libres en los últimos estadios del proceso microbiológico. No se añaden sulfitos durante la fermentación alcohólica, si bien se corrige el vino de sulfuroso a finales de febrero antes de la subida de. Maceración de 13 días, con remontados a modo de pigeage no diarios durante unos minutos, más suaves a finales de la fermentación. No se utiliza ningún clarificante.

Crianza: En barricas de 225L y 600L de roble francés usadas. Crianza de 9 meses, reposo en depósito de inox de 1 meses y finalmente un descanso en botella de otros 4 meses más, a temperaturas controladas.

Producción: 2000 botellas (75cl) i 30 magnum

Winery: Ca’n Verdura Viticultors
Winemaker: Tomeu Llabrés
Wine and vintage: Son Agulló 2022
Varieties: 100% Mantonegro
Alc./Vol.: 14,5% Alch.
Appellation: DO Binissalem-Mallorca

Viticulture: Parcel of 0,7 hectare located in Plà de Buc, Santa Maria. Wind buffets (“embat”), light sea breeze. “Call Vermell” soils, typical red clay due to its richness in non-assimilable iron. High water retention, with loss from drought faster than other clays. 60-year-old Mantonegro in goblet vines, high value due to its genetic diversity. Minimum intervention viticulture, leaving the cover crop during cold season, giving advantage to its biodiversity. Minimum treatments, sulphur for pathogenic control.

Winemaking: Manual harvested in crates of 15kg or less. Alcoholic fermentation takes place in a 600L open French oak barrel. Variable temperatures, lighter at the beginning and higher reaching the end, being totally free at the final stages of the microbiological process. No sulphites added during this phase, even though wine is corrected at the end of February before the temperature rises. Thirteen days maceration with non daily pumping over similar to pigeage for a couple of minutes, lighter at the end of fermentation. No clarifying is used.

Aging: Takes place in a used 225L and 600L French oak barrels. Nine months aging, followed by a month stand in a stainless steel tank and bottle stand for four months more, controlled temperatures.

Production: 2000 bottles (75cl) and 30 magnum

Son Agulló

Celler: Ca’n Verdura Viticultors
Enòleg: Tomeu Llabrés
Nom del vi i anyada: Son Agulló 2021
Varietats: 100% Mantonegro
Graduació: 14,5% Alch.
Zona de producció: DO Binissalem-Mallorca

Viticultura: Parcel·la de 0,7 hectàrees, situada a la zona del Plà de Buc de Santa Maria. Vents d’embat, suau brisa marina. Sols de Call Vermell, argila caracteritzada per el seu color vermell, derivat de la seva riquesa en ferro no assimilable. Elevada retenció d’aigua amb una pèrdua per sequera més ràpida que altres argiles. Mantonegro de 60 anys, podanen vas. Viticultura de mínima intervenció, mantenint la coberta vegetal en èpoques fredes, afavorint la seva biodiversitat. Tractaments mínims, sofre per control patogen. Producció anual inferior a 2000kg/hectàrea.

Vinificació: Verema manual en caixes de no més de 15kg. La fermentació alcohòlica es realitza en una tina 2000L. Les temperatures son variables, suaus a l’inici i més elevades a finals de la fermentació, per ser totalment lliures en el últims estats del procés microbiològic. No s’afegeixen sulfits durant la fermentació alcohòlica, tot i que el vi és corregit a finals de Febrer abans de que les temperatures començin a pujar. Maceració de 13 dies, amb remuntatges tipus pigeage no diaris durant uns minuts, més suaus a finals de la fermentació. No s’utilitza cap clarificant.

Criança: Es realitza en botes de 300L i 600L de roure francès (noves i usades). Criança de 10 mesos, repòs en depòsit d’inox d’1 mes i finalment un repòs en botella de 4 mesos més,a temperatura controlada.

Producció: 1280 botelles (75cl)

Bodega: Ca’n Verdura Viticultors
Enólogo: Tomeu Llabrés
Nombre del vino y cosecha: Son Agulló 2021
Variedades: 100% Mantonegro
Graduación: 14,5% Alch.
Zona de producción: DO Binissalem-Mallorca

Viticultura: Parcela de 0,7 Ha, situada en la zona del Plà de Buc de Santa Maria. Vientos de embat, brisa marina suave. Suelos de call vermell, arcilla característica por su color rojizo, derivado de su riqueza en hierro no asimilable. Alta retención de agua con una pérdida por sequía más rápida que en otras arcillas. Mantonegro de 60 años con una formación en vaso y alto valor por su diversidad genética. Viticultura de mínima intervención, mantenimiento de la cubierta vegetal en épocas frías, favoreciendo su biodiversidad. Tratamientos mínimos, azufre para el control de patógenos. Producción anual inferior a 2000kg/Ha.

Vinificación: Vendimia manual en cajas de no más de 15kg. La fermentación alcohólica se realiza en una tina troncocónica de 2000L. Las temperaturas son variables, suaves al inicio y más elevadas a finales de la fermentación para ser totalmente libres en los últimos estadios del proceso microbiológico. No se añaden sulfitos durante la fermentación alcohólica, si bien se corrige el vino de sulfuroso a finales de febrero antes de la subida de. Maceración de 13 días, con remontados a modo de pigeage no diarios durante unos minutos, más suaves a finales de la fermentación. No se utiliza ningún clarificante.

Crianza: En barricas de 300L y 600L de roble francés usadas. Crianza de 10 meses, reposo en depósito de inox de 1 meses y finalmente un descanso en botella de otros 4 meses más, a temperaturas controladas.

Producción: 1280 botellas (75cl)

Winery: Ca’n Verdura Viticultors
Winemaker: Tomeu Llabrés
Wine and vintage: Son Agulló 2021
Varieties: 100% Mantonegro
Alc./Vol.: 14,5% Alch.
Appellation: DO Binissalem-Mallorca

Viticulture: Parcel of 0,7 hectare located in Plà de Buc, Santa Maria. Wind buffets (“embat”), light sea breeze. “Call Vermell” soils, typical red clay due to its richness in non-assimilable iron. High water retention, with loss from drought faster than other clays. 60-year-old Mantonegro in goblet vines, high value due to its genetic diversity. Minimum intervention viticulture, leaving the cover crop during cold season, giving advantage to its biodiversity. Minimum treatments, sulphur for pathogenic control.

Winemaking: Manual harvested in crates of 15kg or less. Alcoholic fermentation takes place in a 600L open French oak barrel. Variable temperatures, lighter at the beginning and higher reaching the end, being totally free at the final stages of the microbiological process. No sulphites added during this phase, even though wine is corrected at the end of February before the temperature rises. Thirteen days maceration with non daily pumping over similar to pigeage for a couple of minutes, lighter at the end of fermentation. No clarifying is used.

Aging: Takes place in a used 300L and 600L French oak barrels. Ten months aging, followed by a month stand in a stainless steel tank and bottle stand for four months more, controlled temperatures.

Production: 1280 bottles (75cl)