Son Agulló

Celler: Ca’n Verdura Viticultors
Enòleg: Tomeu Llabrés
Nom del vi i anyada: Son Agulló 2017
Varietats: 100% Mantonegro
Graduació: 14,0% Alch.
Zona de producció: DO Binissalem-Mallorca
Viticultura: Parcel·la de 0,7 hectàrees, situada a la zona del Plà de Buc de Santa Maria. Vents d’embat, suau brisa marina. Sols de Call Vermell, argila caracteritzada per el seu color vermell, derivat de la seva riquesa en ferro no assimilable. Elevada retenció d’aigua amb una pèrdua per sequera més ràpida que altres argiles. Mantonegro de 60 anys, podanen vas. Viticultura de mínima intervenció, mantenint la coberta vegetal en èpoques fredes, afavorint la seva biodiversitat. Tractaments mínims, sofre per control patogen. Producció anual inferior a 2500kg/hectàrea.
Vinificació: Verema manual en caixes de no més de 15kg. La fermentació alcohòlica es realitza en una tina troncocònica de roure francès de 2000L. Les temperatures son variables, suaus a l’inici i més elevades a finals de la fermentació, per ser totalment lliures en el últims estats del procés microbiològic. La fermentació es realitza amb llevats instal·lats a la bodega o del propi raïm. No s’afegeixen sulfits durant la fermentació alcohòlica, tot i que el vi es corregit una vegada acabada la fermentació malolàctica. Maceració de 34 dies, amb remuntatges tipus pigeage no diaris durant uns minuts, més suaus a finals de la fermentació. No s’utilitza cap clarificant.
Criança i malolàctica: Es realitzen en botes de 600L de roure francès. Criança de 11 mesos, repòs en depòsit d’inox durant 2 mes i finalment un repòs en botella de 4 mesos més.
Producció: 788 botelles de 0,75L

Bodega: Ca’n Verdura Viticultors
Enólogo: Tomeu Llabrés
Nombre del vino y cosecha: Son Agulló 2017
Variedades: 100% Mantonegro
Graduación: 14,0% Alch.
Zona de producción: DO Binissalem-Mallorca
Viticultura: Parcela de 0,7 hectáreas, situado en la zona del Plà de Buc de Santa Maria. Vientos de embat, brisa marina suave. Suelos de Call Vermell, arcilla caracterizada por su color rojizo, derivado de su riqueza en hierro no asimilable. Alta retención de agua, con una pérdida por sequía más rápida que en otras arcillas. Mantonegro de 60 años con una conducción en vaso, alto valor por su diversidad genética. Viticultura de mínima intervención, mantenimiento de la cubierta vegetal en épocas frías, favoreciendo su biodiversidad. Tratamientos mínimos, azufre para el control de patógenos. Producción anual no superior a 2500 kilos por hectárea.
Vinificación: Vendimia manual en cajas de no más de 15kg. La fermentación alcohólica se realiza en una tina troncocónica de roble francés de 2000 litros. Las temperaturas son variables, suaves al inicio y más elevadas a finales de fermentación para ser totalmente libres en los últimos estadios del proceso microbiológico. La fermentación se realiza con levaduras instaladas en la bodega o provenientes de la uva. No se añaden sulfitos durante la fermentación alcohólica, si bien se corrige el vino una vez terminada la fermentación maloláctica. Maceración de 34 días, con remontados a modo de pissage no diarios durante unos minutos, más suaves a finales de fermentación. No se utiliza ningún clarificante.
Crianza y maloláctica: Se realizan en una barrica de 600 L de roble francés. La Crianza 11 meses, un reposo en depósito de acero inoxidable de 2 meses, y finalmente un descanso en botella de otros 4 meses más.
Producción: 788 Botellas de 0,75L

Winery: Ca’n Verdura Viticultors
Winemaker: Tomeu Llabrés
Wine and vintage: Son Agulló 2017
Varieties: 100% Mantonegro
Alc./Vol.: 14,0% Alch.
Appellation: DO Binissalem-Mallorca
Viticulture:Parcel of 0,7 hectare located in Plà de Buc, Santa Maria. Wind buffets (“embat”), light sea breeze. “Call Vermell” soils, typical red clay due to its richness in non assimilable iron. High water retention, with loss from drought faster than other clays. 60-year-old Mantonegro in goblet vines, high value due to its genetic diversity. Minimum intervention viticulture, leaving the cover crop during cold season, giving advantage to its biodiversity. Minimum treatments, sulphur for pathogenic control. Annual production no higher than 2500kg/hectare.
Winemaking: Manual harvested in boxes of 15kg or less. Alcoholic fermentation takes place in a 2000L French oak foudre. Variable temperatures, lighter at the beginning and higher reaching the end, being totally free at the final stages of the microbiological process. Natural yeasts from the cellar or the grapes are used for fermentation; no sulphites added during this phase, even though wine is corrected at the end of it. 34 days maceration with non daily pumping over similar to pigeage for a couple of minutes, lighter at the end of fermentation. No clarifying is used.
Aging and Malolactic: Takes place in a 600L French oak barrel. 11 months aging, followed by 2 months stand in a stainless steel tank and bottle stand for 4 months more.
Production: 788 0,75L bottles.