Història

Història

La família de vins de Ca’n Verdura és el resultat de maridar tradició familiar amb varietats autòctones de Mallorca

La família de vins de Ca’n Verdura és el resultat de maridar tradició familiar amb varietats autòctones de Mallorca

Història de Ca’n Verdura Viticultors

Els orígens de Ca’n Verdura es remunten sis generacions enrere, treballant i cultivant les vinyes de Binissalem entre possessions i cellers que durant segles han envoltat el poble vitivinícola per excel·lència de l’illa de Mallorca. Arran d’aquesta tradició, el projecte només se podia entendre d’una manera, elaborant vins amb caràcter mallorquí, varietats autòctones com a Mantonegro, Callet i Moll; en definitiva, vins de Binissalem. La viticultura dels últims anys ha anat introduint varietats d’altres zones, proclamant-les nobles en detriment de les autòctones. L’idea de Ca’n Verdura es rompre amb aquesta moda i demostrar que amb el Mantonegro es poden fer vins amb gran representativitat i personalitat. El 2010 comença l’aventura de Ca’n Verdura, sense celler propi, utilitzant Mantonegro de la finca del padrí, recuperant la varietat i adequant-la als mètodes moderns d’elaboració. Va ser el primer pas de lo que seria, dos anys després, el Celler Ca’n Verdura. Aquest any se van elaborar prop de 700 botelles. Arribà 2012 i s’obriren les portes de Ca’n Verdura, en un antic garatge del centredel poble de Binissalem. Amb celler propi, s’inicia l’elaboració de la família de vins de Ca’n Verdura, cercant els matisos que poden oferir les diferents delimitacions vitícoles de la regió de Binissalem. Durant els següents anys, Ca’n Verdura ha anant madurant, mantenint sempre la seva essència original, el caràcter i la tradició familiar, alhora que s’han anant adequant a les exigències de cada anyada. D’aquesta manera, s’han pogut plasmar les idees e intencions preservades des de l’inici.

Historia de Ca’n verdura Viticultors

Los orígenes de Ca’n Verdura se remontan seis generaciones atrás, trabajando y cultivando los viñedos de Binissalem entre “possessions i cellers” que durante siglos han rodeado el pueblo vitivinícola por excelencia de la isla de Mallorca. A raíz de esta tradición, el proyecto solo se podía entender de una manera, elaborar vinos con carácter mallorquín, variedades autóctonas como Mantonegro, Callet y Moll, en definitiva vinos de Binissalem. La viticultura de los últimos años ha ido introduciendo variedades de otras zonas, proclamándolas nobles en detrimento de las autóctonas. La idea de Ca’n Verdura es romper con esta moda y demostrar que con el Mantonegro se pueden hacer vinos de enorme representatividad y personalidad. El 2010 empieza la aventura de Ca’n Verdura, sin bodega propia, utilizando Mantonegro de la finca del abuelo, recuperando la variedad y adecuándola a los métodos modernos de elaboración. Fue el primer paso de lo que seria, dos años más tarde, la Bodega Ca’n Verdura. Ese año se elaboraron cerca de 700 botellas. Llega el 2012 y se abren las puertas de Ca’n Verdura, en un antiguo garaje del centro del pueblo de Binissalem. Con bodega propia, se inicia la elaboración de la familia de vinos de Ca’n Verdura, buscando los matices que pueden ofrecer las diferentes delimitaciones vitícolas de la región de Binissalem. Durante los años siguientes, Ca’n Verdura ha ido madurando, manteniendo siempre su esencia original, el carácter y la tradición familiar, a la vez que se han ido amoldando a las exigencias de cada añada. De este modo, se han podido plasmar las ideas e intenciones preservadas desde el inicio.

Ca’n Verdura viticultors background

The origins of Ca’n Verdura go back six generations, working and cultivating vinyards of Binissalem among “possessions and cellers” that for centuries have surrounded the wine town par excellence of the island of Mallorca. As a result of this tradition, the project can only be understood in one way, making wines with Mallorcan character, using local varieties such as Mantonegro, Callet and Moll, ultimately Binissalem wines. The viticulture of the last years has been introducing varieties from other areas, proclaiming them nobles to detriment of the autochthonous ones. The idea of Ca’n Verdura is to break with this trend and prove that Mantonegro wines offer a great representative and personality. In 2010 starts the adventure of Ca’n Verdura, without it’s own cellar, using Mantonegro from Grandpa’s plantation, recovering the variety and adapting it to modern production methods. It was the first step into, what two years later, became the Ca’n Verdura Cellar. That year, close to 700 bottles were made. 2012 arrives and Ca’n Verdura’s doors open in an old garage located in the centre of the village of Binissalem. Now, owing a winery, the elaboration of the Ca’n Verdura wine family begins, looking for the nuances that the different vine delimitations of the Binissalem region can offer. During the following years, Ca’n Verdura has been maturing, always maintaining its original essence, character and family tradition, while at the same time adapting to the demands of each vintage. By doing so, intentions and ideas from the beginning have been captured and preserved.

Història de Ca’n Verdura Viticultors

Els orígens de Ca’n Verdura es remunten sis generacions enrere, treballant i cultivant les vinyes de Binissalem entre possessions i cellers que durant segles han envoltat el poble vitivinícola per excel·lència de l’illa de Mallorca. Arran d’aquesta tradició, el projecte només se podia entendre d’una manera, elaborant vins amb caràcter mallorquí, varietats autòctones com a Mantonegro, Callet i Moll; en definitiva, vins de Binissalem. La viticultura dels últims anys ha anat introduint varietats d’altres zones, proclamant-les nobles en detriment de les autòctones. L’idea de Ca’n Verdura es rompre amb aquesta moda i demostrar que amb el Mantonegro es poden fer vins amb gran representativitat i personalitat. El 2010 comença l’aventura de Ca’n Verdura, sense celler propi, utilitzant Mantonegro de la finca del padrí, recuperant la varietat i adequant-la als mètodes moderns d’elaboració. Va ser el primer pas de lo que seria, dos anys després, el Celler Ca’n Verdura. Aquest any se van elaborar prop de 700 botelles. Arribà 2012 i s’obriren les portes de Ca’n Verdura, en un antic garatge del centre del poble de Binissalem. Amb celler propi, s’inicia l’elaboració de la família de vins de Ca’n Verdura, cercant els matisos que poden oferir les diferents delimitacions vitícoles de la regió de Binissalem. Durant els següents anys, Ca’n Verdura ha anant madurant, mantenint sempre la seva essència original, el caràcter i la tradició familiar, alhora que s’han anant adequant a les exigències de cada anyada. D’aquesta manera, s’han pogut plasmar les idees e intencions preservades des de l’inici.

Historia de Ca’n verdura Viticultors

Los orígenes de Ca’n Verdura se remontan seis generaciones atrás, trabajando y cultivando los viñedos de Binissalem entre “possessions i cellers” que durante siglos han rodeado el pueblo vitivinícola por excelencia de la isla de Mallorca. A raíz de esta tradición, el proyecto solo se podía entender de una manera, elaborar vinos con carácter mallorquín, variedades autóctonas como Mantonegro, Callet y Moll, en definitiva vinos de Binissalem. La viticultura de los últimos años ha ido introduciendo variedades de otras zonas, proclamándolas nobles en detrimento de las autóctonas. La idea de Ca’n Verdura es romper con esta moda y demostrar que con el Mantonegro se pueden hacer vinos de enorme representatividad y personalidad. El 2010 empieza la aventura de Ca’n Verdura, sin bodega propia, utilizando Mantonegro de la finca del abuelo, recuperando la variedad y adecuándola a los métodos modernos de elaboración. Fue el primer paso de lo que seria, dos años más tarde, la Bodega Ca’n Verdura. Ese año se elaboraron cerca de 700 botellas. Llega el 2012 y se abren las puertas de Ca’n Verdura, en un antiguo garaje del centro del pueblo de Binissalem. Con bodega propia, se inicia la elaboración de la familia de vinos de Ca’n Verdura, buscando los matices que pueden ofrecer las diferentes delimitaciones vitícolas de la región de Binissalem. Durante los años siguientes, Ca’n Verdura ha ido madurando, manteniendo siempre su esencia original, el carácter y la tradición familiar, a la vez que se han ido amoldando a las exigencias de cada añada. De este modo, se han podido plasmar las ideas e intenciones preservadas desde el inicio.

Ca’n Verdura viticultors background

The origins of Ca’n Verdura go back six generations, working and cultivating vinyards of Binissalem among “possessions and cellers” that for centuries have surrounded the wine town par excellence of the island of Mallorca. As a result of this tradition, the project can only be understood in one way, making wines with Mallorcan character, using local varieties such as Mantonegro, Callet and Moll, ultimately Binissalem wines. The viticulture of the last years has been introducing varieties from other areas, proclaiming them nobles to detriment of the autochthonous ones. The idea of Ca’n Verdura is to break with this trend and prove that Mantonegro wines offer a great representative and personality. In 2010 starts the adventure of Ca’n Verdura, without it’s own cellar, using Mantonegro from Grandpa’s plantation, recovering the variety and adapting it to modern production methods. It was the first step into, what two years later, became the Ca’n Verdura Cellar. That year, close to 700 bottles were made. 2012 arrives and Ca’n Verdura’s doors open in an old garage located in the centre of the village of Binissalem. Now, owing a winery, the elaboration of the Ca’n Verdura wine family begins, looking for the nuances that the different vine delimitations of the Binissalem region can offer. During the following years, Ca’n Verdura has been maturing, always maintaining its original essence, character and family tradition, while at the same time adapting to the demands of each vintage. By doing so, intentions and ideas from the beginning have been captured and preserved.