Ca Ses Rosetes

Celler: Ca’n Verdura Viticultors
Enòleg: Tomeu Llabrés
Nom del vi i anyada: Ca Ses Rosetes 2022
Varietats: 100% Giró Ros

Graduació: 13,5% Alch.

Zona de producció: Vi de la Terra Mallorca

Viticultura: Parcel·la de 1,46 hectàrees, situada a la zona de Son Borràs de Passatemps, en el municipi de Santa Maria del Camí. Sòls de Call Vermell, argila caracteritzada pel seu color vermell, derivat de la seva riquesa en ferro no assimilable. Parcel·la amb sòls poc profunds, no conté graves en superfície. Giró Ros és una de les varietats autòctones de Mallorca, recuperades a principis de s. XXI. La pell, quan el raïm té una maduració fenòlica òptima, adquireix una certa tonalitat rosàcia o gris. Viticultura de mínima intervenció, manteniment de la coberta vegetal en temporades fredes, afavorint la seva biodiversitat. Tractaments mínims, sofre per el control de patògens. Producció anual inferior a 3000kg/Ha.

Vinificació: Verema manual en caixes de no més de 15kg, selecció del raïm en mesa de selecció i posterior premsat suau (55% del rendiment). Desfangat estàtic en fred durant 3 dies i trasbals a botes de 500L de roure francès. Fermentació alcohòlica a temperatures al voltant de 20-21oC. Remogut de lies suau a partir de gener cada 3 dies. S’utiliza bentonita com a clarificant.

Criança: En botes de 500L de roure frances usades durant 7 mesos

Producció: 3000 botelles (75cl)

Bodega: Ca’n Verdura Viticultors
Enólogo: Tomeu Llabrés
Nombre del vino y cosecha: Ca Ses Rosetes 2022
Variedades: 100% Giró Ros

Graduación: 13,5% Alch.

Zona de producción:Vi de la Terra Mallorca

Viticultura: Parcela de 1,46 hectáreas, situada en la zona de Son Borràs de Passatemps, en el municipio de Santa Maria del Camí Suelos de Call Vermell, arcilla característica por su color rojizo, derivado de su riqueza en hierro no asimilable. Parcela con suelos poco profundos, sin gravas en superficie. Giró Ros es una de las variedades autóctonas de Mallorca recuperadas a principios del s. XXI. La piel, cuando la uva tiene una madurez fenólica óptima, adquiere cierta tonalidad rosácea o gris. Viticultura de mínima intervención, mantenimiento de la cubierta vegetal en épocas frías, favoreciendo su biodiversidad. Tratamientos mínimos, azufre para el control de patógenos. Producción anual inferior a 3000 kg/Ha.

Vinificación: Vendimia manual en cajas de no más de 15kg, selección manual de la uva en mesa y posterior prensado suave (55% de rendimiento). Desfangado estático en frio durante 3 días y trasiego a barricas de 500L de roble francés. Fermentación alcohólica a temperaturas alrededor de 20-21oC. Removidos de lías suave a partir de enero cada 3 días. Se usa bentonita como clarificante.

Crianza: Crianza en barricas de 500 L de roble francés usadas durante 7 meses.

Producción: 3000 botellas (75cl)

Winery: Ca’n Verdura Viticultors
Winemaker: Tomeu LLabrés
Wine and vintage: Ca Ses Rosetes 2022
Varieties: 100% Giró Ros

Alc./Vol.: 13,5% Alch.

Appellation: Vi de la Terra Mallorca

Viticulture: Parcel of 1,46Ha. located on Son Borràs de Passatemps, Santa Maria del Camí. Call Vermell soils, Mallorca’s characteristic red clay soils (rich in non- assimilable iron, microorganisms and beneficial insects, high water retention). Shallow soils with no gravel on its surface. Giró Ros is a native variety from Mallorca, recovered at the beginning of the XXI century. The skin, when the grape is at optimum phenolic maturity, takes on a pinkish or greyish hue. Minimum intervention, giving advantage to competitiveness, respectful viticulture.

Winemaking: Manual harvested in crates of 15kg or less. Manual selection of the grapes on the table and smooth press (55% performance). Static debourbage at cold temperatures for 3 days and left in 500L french oak barrels. Fermentation takes place at temperatures between 20-21oC. Gentle lees stirring from January every 3 days. Bentonite is used as a fining agent.

Aging: Takes place in a 500L French oak barrel used for 7 months.

Production: 3000 bottles (75cl)

Ca Ses Rosetes

Celler: Ca’n Verdura Viticultors
Enòleg: Tomeu Llabrés
Nom del vi i anyada: Ca Ses Rosetes 2021
Varietats: 100% Giró Ros

Graduació: 13,0% Alch.

Zona de producció: Vi de la Terra Mallorca

Viticultura: Parcel·la de 1,46 hectàrees, situada a la zona de Son Borràs de Passatemps, en el municipi de Santa Maria del Camí. Sòls de Call Vermell, argila caracteritzada pel seu color vermell, derivat de la seva riquesa en ferro no assimilable. Parcel·la amb sòls poc profunds, no conté graves en superfície. Giró Ros és una de les varietats autòctones de Mallorca, recuperades a principis de s. XXI. La pell, quan el raïm té una maduració fenòlica òptima, adquireix una certa tonalitat rosàcia o gris. Viticultura de mínima intervenció, manteniment de la coberta vegetal en temporades fredes, afavorint la seva biodiversitat. Tractaments mínims, sofre per el control de patògens. Producció anual inferior a 3000kg/Ha.

Vinificació: Verema manual en caixes de no més de 15kg, selecció del raïm en mesa de selecció i posterior premsat suau (55% del rendiment). Desfangat estàtic en fred durant 3 dies i trasbals a botes de 500L de roure francès. Fermentació alcohòlica a temperatures al voltant de 20-21oC. Remogut de lies suau a partir de gener cada 3 dies. S’utiliza bentonita com a clarificant.

Criança: En botes de 500L de roure francès (50% nova) durant 8 mesos

Producció: 2600 botelles (75cl)

Bodega: Ca’n Verdura Viticultors
Enólogo: Tomeu Llabrés
Nombre del vino y cosecha: Ca Ses Rosetes 2021
Variedades: 100% Giró Ros

Graduación: 13,0% Alch.

Zona de producción:Vi de la Terra Mallorca

Viticultura: Parcela de 1,46 hectáreas, situada en la zona de Son Borràs de Passatemps, en el municipio de Santa Maria del Camí Suelos de Call Vermell, arcilla característica por su color rojizo, derivado de su riqueza en hierro no asimilable. Parcela con suelos poco profundos, sin gravas en superficie. Giró Ros es una de las variedades autóctonas de Mallorca recuperadas a principios del s. XXI. La piel, cuando la uva tiene una madurez fenólica óptima, adquiere cierta tonalidad rosácea o gris. Viticultura de mínima intervención, mantenimiento de la cubierta vegetal en épocas frías, favoreciendo su biodiversidad. Tratamientos mínimos, azufre para el control de patógenos. Producción anual inferior a 3000 kg/Ha.

Vinificación: Vendimia manual en cajas de no más de 15kg, selección manual de la uva en mesa y posterior prensado suave (55% de rendimiento). Desfangado estático en frio durante 3 días y trasiego a barricas de 500L de roble francés. Fermentación alcohólica a temperaturas alrededor de 20-21oC. Removidos de lías suave a partir de enero cada 3 días. Se usa bentonita como clarificante.

Crianza: Crianza en barricas de 500 L de roble francés (50% nueva) durante 8 meses.

Producción: 2600 botellas (75cl)

Winery: Ca’n Verdura Viticultors
Winemaker: Tomeu LLabrés
Wine and vintage: Ca Ses Rosetes 2021
Varieties: 100% Giró Ros

Alc./Vol.: 13,0% Alch.

Appellation: Vi de la Terra Mallorca

Viticulture: Parcel of 1,46Ha. located on Son Borràs de Passatemps, Santa Maria del Camí. Call Vermell soils, Mallorca’s characteristic red clay soils (rich in non- assimilable iron, microorganisms and beneficial insects, high water retention). Shallow soils with no gravel on its surface. Giró Ros is a native variety from Mallorca, recovered at the beginning of the XXI century. The skin, when the grape is at optimum phenolic maturity, takes on a pinkish or greyish hue. Minimum intervention, giving advantage to competitiveness, respectful viticulture.

Winemaking: Manual harvested in crates of 15kg or less. Manual selection of the grapes on the table and smooth press (55% performance). Static debourbage at cold temperatures for 3 days and left in 500L french oak barrels. Fermentation takes place at temperatures between 20-21oC. Gentle lees stirring from January every 3 days. Bentonite is used as a fining agent.

Aging: Takes place in a 500L French oak barrel (50% new) for 8 months.

Production: 2600 bottles (75cl)