Ca'n Verdura

Vins autòctons de Binissalem

Viticultura en miniatura

Tomeu Llabrés, tradició familiar

Ca'n Verdura

Vins autòctons de Binissalem

Viticultura en miniatura

Tomeu Llabrés, tradició familiar

Història

Els orígens de Ca’n Verdura es remunten sis generacions enrere, treballant i cultivant les vinyes de Binissalem entre possessions i cellers que durant segles han envoltat el poble vitivinícola per excel·lència de l’illa de Mallorca.

Història

Els orígens de Ca’n Verdura es remunten sis generacions enrere, treballant i cultivant les vinyes de Binissalem entre possessions i cellers que durant segles han envoltat el poble vitivinícola per excel·lència de l’illa de Mallorca.

Els Nostres Vins

Ca’n Verdura

Negre

LLegir més/ Leer más/ Read more

Supernova

Blanc, Negre, Rosat

LLegir més/ Leer más/ Read more

Ca Ses Rosetes

Blanc

Llegir més/ Leer más/ Read more

Ca’n Xicatlà

 Blanc de Mantonegro

LLegir més/ Leer más/ Read more

 Son Agulló

 Negre

LLegir més/ Leer más/ Read more

Vins Oblidats

Blanc, Negre

Llegir més/ Leer más/Read more

Vins Oblidats

Blanc, Negre

Llegir més/ Leer más/Read more

Contacte Contacto Contact

Contacte

Política de privacitat

De conformitat amb les normatives de protecció de dades li facilitem la següent informació del tractament:

Responsable: Ca’n Verdura Viticultors, S.L.U, B16633141, C/ de S’Era, 6, – 07350 Binissalem (Illes Balears), info@vinscanverdura.com Finalitats del tractament: mantenir una relació comercial i enviament de comunicacions de productes o serveis Legitimació: obligació legal del responsable i consentiment de l’interessat si escau. Destinataris de cessions: administracions públiques competents per al compliment d’obligacions legals. Drets que li assisteixen: accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició Més informació del tractament: Política de privacitat

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), le facilitamos la siguiente información del tratamiento:

Responsable: Ca’n Verdura Viticultors, S.L.U, B16633141, C/ de S’Era, 6, – 07350 BinissalemIlles Balears, info@vinscanverdura.com Fines del tratamiento: mantener una relación comercial y envío de comunicaciones de productos o servicios Legitimación: obligación legal del Responsable y consentimiento del interesado cuando proceda. Tipología y conservación: se tratan los datos mínimos necesarios para el fin y se conservan cumpliendo los plazos legales de prescripción. Destinatarios de cesiones: : las necesarias para el fin del tratamiento y para el cumplimiento de obligaciones legales. Derechos que le asisten: acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición Más información del tratamiento: Política de privacidad

In accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679, of April 27, 2016 (GDPR) and Organic Law 3/2018, of December 5,
Protection of Personal Data and guarantee of digital rights (LOPDGDD) , we provide you with the following treatment information:

Responsible: Ca’n Verdura Viticultors, S.L.U, B16633141, C/ de S’Era, 6, – 07350 Binissalem (Illes Balears), info@vinscanverdura.com Purposes of the treatment: maintain a commercial relationship and send communications of products or services Legitimation: legal obligation of the Responsible and consent of the interested party where appropriate. Typology and conservation: the minimum data necessary for the purpose processed and kept in compliance with the legal limitation periods. Recipients of transfers: those necessary for the purpose of the treatment and for the fulfillment of legal obligations. Rights that assist you: access, rectification, portability, deletion, limitation and opposition For more treatment information: Privacy policy